Kwaliteit van de
bovenste plank

Wij maken gebruik van de DKS-kwaliteitsmeting, doormiddel van dit systeem zijn wij scherp op het proces van schoonmaken. Het systeem wordt gebruikt voor het bewaken van de kwaliteit zodat deze altijd hoog blijft, een foutloos schoonmaakproces heeft direct invloed op de schoonmaakkwaliteit.

Wij zijn hiermee de samenwerking aangegaan met Masterkey en gebruiken hun software om de kwaliteitsmeting uit te voeren. Via een een app wordt direct de eindscore getoond, daarnaast houdt de software ook de resultaten bij van alle voorgaande controles. Zo krijgen wij en U een goed beeld van de schoonmaak prestaties in een ruimer tijdsbestek.

Akdemir Cleaning, in goede handen.

Bekijk KAM-beleidsverklaring

Onze certificering

ISO 9001

Akdemir Cleaning is in bezit van de certificering ISO 9001. ISO 9001 is een internationale kwaliteitsnorm. In deze norm staan eisen om kwaliteitsmanagementsystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken.

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren dienen de medewerkers te beschikken over voldoende vak- en veiligheidskennis verkregen door opleiding en ervaring. Sorteermedewerkers moeten hierbij volgens eenzelfde methode werken.

Elk jaar wordt er een interne audit uitgevoerd om te controleren of de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals dit is afgesproken en of het allemaal beheerst verloopt. Tevens wordt gekeken of er aan de geldende ISO 9001 eisen wordt voldaan.

Bekijk EBN certificaat

NEN 4400

Akdemir Cleaning is in bezit van de certificering NEN 4400. NEN 4400 is een certificaat waarbij ondernemingen zich vrijwillig aanmelden en hun administraties frequent laten inspecteren. Op basis van de resultaten van de inspectie-instellingen ontvangt, wordt een onderneming al dan niet in het register opgenomen.
In aanvulling op de inspecties wordt ook informatie van de Belastingdienst, Inspectie SZW en SNCU. Deze informatie kan aanleiding zijn voor aanvullende inspecties.

De waarde van de certificering is dat ondernemingen frequent (in de regel tweemaal per jaar) worden geïnspecteerd op conformiteit met de normeisen. Hierdoor wordt niet alleen de sector betrouwbaarder, maar lopen opdrachtgevers van gecertificeerde ondernemingen ook minder risico’s op aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en boetes van de Inspectie SZW. Onder voorwaarde is er zelf sprake van fiscale vrijwaring. NEN 4400 biedt op deze manier extra zekerheid aan opdracht gevend Nederland en draagt tevens bij aan een gezonde sector met een gelijk speelveld.